Årssnit
Sæson : 2018 - 2019
 
Licensnr Navn Telefon (mobil) Telefon (fast-net) Kegler 3 bande 1 Bande Fri
113034 Ann-Katrine Jensen 42496797 4.65
119834 Bendix Nielsen 41162142 4.09
112947 Bent Mortensen 41973734 10.91 0.71
120230 Doris Dalin 60935278 2.97
112972 Ebbe Andersen 20551108 4.36
116774 Egon Andersen 40467020 5.57
117210 Erik Møller 30141612 3.21
116912 Erik Sørensen 20898059 4.89
110210 Esther Andreasen 24410927 98961870 5.36
118869 Finn Bækager 26936564 3.83
112455 Finn Larsen 23242403 10.07
110595 Frank Nielsen 26681725 5.51
117403 Frode Gjøderum 51245444 4.97
110617 Frode Olesen 30619235 2.73
111930 Grethe Lundbæk 40843211 4.61
119827 Hans Erik Sort 53586822 5.46
115600 Henning Poulsen 29104633 4.77 0.35
119828 Jens Peter Jensen 23708325 3.70
114337 Jesper Rasmussen 60840568 10.46
120676 Johnny Karlsen 23432413 4.25
114460 Keld Andersen 40607437 6.90 0.70
118272 Kirsten Jensen 22829986 2.57
119331 Knud Mølgaard 21728590 3.66
117167 Lili Andersen 30581403 2.12
113061 Louise Ulvmose 28916012 8.10 0.54
119572 Mikkel Thomsen 28718496 6.70
120677 Mogens Jacobsen 24641661 2.85
121092 Niels Michelsen 20100144 6.80
116202 Ole G. Nielsen 30703168 98963168 10.17 0.79
111007 Peter Risager 23218241 11.19 0.50 0.96
119332 Robert Nielsen 24806621 3.88
110305 Søren Ågaard 21157081 98961307 8.24 0.67
119833 Tommy Elefsen 28576839 3.79
118870 Torben Christensen 40468814 3.31